Admin Please ( Company တိုက်ရ… ,2020-04-10 21:00:35

Admin Please

( Company တိုက်ရိုက်ခေါ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။)

Personal Assistant Male (2)Post

• ဘွဲ့ရ ၊ Diploma (or) Certificate in Business Management ဖြစ်ရမည်။

• အသက် (၂၅) နှစ်အထက်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။

• Hightly Computer Skill , English 4 Skill ရရှိသူ ဖြစ်ရမည််။

• Policy, Procedure များ ရေးဆွဲနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။

• PA ၏လုပ်ငန်းစဉ်များအားနားလည်သူ ဖြစ်ရမည်။

• Interpersonal Skill , Communication Skill , Management Skill ကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။

• အိမ်ထောင်မရှိသူ ဦးစားပေးမည်။

• ရွှေပြည်သာ မြို့နယ်တွင် ဆင်းနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။

• လျောက်ထားလိုပါက CV form ၊ ဓာတ်ပုံ (၂) ပုံ ၊ (ရပ်ကွက်/ရဲစခန်း/လေဘာ/မှတ်ပုုံတင်/သန်းခေါင်စာရင်း) မိတ္တူများနှင့်တကွ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ e-mail ဖြင့်ဖြစ်စေ လျောက်ထားနိုင်ပါသည်။

• E-mail – asstroszthanlwin@gmail.com

• Phone no-09251301808 ၊ 09 777001932

• Thanlwin International Co.ltd ၊ ဆယ်မိုင်မှတ်တိုင်နှင့်ကျောက်တော်ကြီးဘုရားမှတ်တိုင်အကြား ၊ ပြည်လမ်း ၊ အင်းစိန်မြို့နယ်။

Thanks AdminSource

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *