2019-11-06 14:27:32 ,မဂၤလာပါ …………………….. Job Site Y…

မဂၤလာပါ ……………………..

Job Site Yangon (အခမဲ့)ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး မွတဆင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည့္

Reception – မ 5 ဦး (ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရးကုမၸဏီ)
……………………………………………………………………………………………………..

လိုအပ္ခ်က္မ်ား –
(1) ဘဲြ႔ရ၊ အသက္ 20 မွ 25 ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။
(2)အေတြ႕အႀကံဳမလို ၊ အေတြ႕အႀကံဳရွိပါက ဦးစားေပးမည္။
(3)စကားေျပာခ်ိဳသာၿပီး ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။
(4) အလုပ္ခ်ိန္ : 9:00 am to 5:00 pm
(5)ပိတ္ရက္ : စေနေန႕၀က္ ၊ တနဂၤေႏြ ႏွင့္ အစိုးရ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။
(6)လစာ – 200,000 + Ferry + Uniform ရွိသည္

မွတ္ခ်က္ ။ ။ Urgent လိုအပ္သည့္အတြက္ ကိုက္ညီသူမ်ားေရြးခ်ယ္ၿပီး မနက္ျဖန္အင္တာဗ်ဴးပါမည္ (မနက္ျဖန္ အမွန္တကယ္အင္တာဗ်ဴး ၀င္ႏိုင္မွသာ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ေလွ်ာက္ထားေပးပါ)

……………………………………………………………………………………………………..
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ေလွ်ာက္ထားလိုပါက
JOB SITE YANGON
Phone- 09 969 9860 88 , (ရံုးခ်ိန္အတြင္းဆက္သြယ္ေပးပါ)
Viber – 09969986088 သို႔ CV ေပးပို႔ေပးပါ
Email – jobsiteyangon@gmail.com
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *