2019-10-14 09:44:24 , မဂၤလာပါရွင္… Vacancy Myanmar…

မဂၤလာပါရွင္… Vacancy Myanmar ႏွင္႔ လက္တြဲလုပ္ကိုင္လွ်က္ ရွိေသာ Event Management ကုမၸဏီ တခုတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ပါရာထူးမ်ားအား အၿမန္ေခၚယူေနပါသည္။
3D Event Designer (M/F- 1 Post)
📩vacancymyanmar@gmail.com☎️09-441856146 📱09-777001840 (Ms Rachel )
🔷ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားတပတ္အတြင္းအင္တာဗ်ဴးဝင္ရပါမည္🔷
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *