2019-09-04 20:30:14 ,{ ၀န္ေဆာင္မုူ လံုး၀အခမဲ့ျ…

{ ၀န္ေဆာင္မုူ လံုး၀အခမဲ့ျဖင့္ That Right Road Agency မွတဆင့္ေခၚယူေနတာပါခင္ဗ်။ }

1. Marketing – မိန္းကေလး(၁)ဦး

– ဆယ္တန္းေအာင္ (သို ့) ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းသူ

– Computer Basic / English 4 Skill ရရွိသူ

– အသက္ (၁၈ – ၃၀) ႏွစ္အတြင္း

– Marketing ပိုင္းၿဖင္႔ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ ၂ ႏွစ္

– ရုပ္ရည္သန္႔ျပန္႔သူ/ စကားေျပာခ်ဳိသာသူ

– လစာညွိႏႈိင္းေပးမည္။

– အလုပ္ခ်ိန္ (9:30am – 5:00pm)

– စ ေန (2:00)ထိ + တနဂၤေႏြေန႔ ႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္ ပိတ္သည္။

– ရန္ကင္းျမိဳ ့နယ္ရွိ ( Travel & Tours Company) တြင္တာ၀န္ထမ္း

ေဆာင္ရန္ေခၚယူျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

2. Ticketing & Reservation – မိန္းကေလး(၁)ဦး

– ဆယ္တန္းေအာင္ (သို ့) ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းသူ

– Computer Basic / English 4 Skill ရရွိသူ

– အသက္ (၁၈ – ၃၀) ႏွစ္အတြင္း

– Ticketing & Reservation ပိုင္းၿဖင္႔ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ ၂)ႏွစ္

– ရုပ္ရည္သန္႔ျပန္႔သူ/ စကားေျပာခ်ဳိသာသူ

– လစာညွိႏႈိင္းေပးမည္။

– အလုပ္ခ်ိန္ (9:30am – 5:00pm)

– စ ေန (2:00)ထိ + တနဂၤေႏြေန႔ ႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္ ပိတ္သည္။

– ရန္ကင္းျမိဳ ့နယ္ရွိ ( Travel & Tours Company) တြင္တာ၀န္ထမ္း

ေဆာင္ရန္ေခၚယူျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

____ ဆက္သြယ္ေပးပါရန္____

☎️ ဖုန္းျဖင္႕စံုစမ္းေမးျမန္းလိုပါက – 09 890 280 040, 09 972 080 220 သို႕ရုံးခ်ိန္အတြင္း(9:00am- 5:00pm) အတြင္းဆက္သြယ္နိူင္ပါသည္။

📲 Viber ျဖင့္ CV Form ေပးပို႕ေလွ်ာက္ထားလိုပါက – 09 890 280 040

📧 Email ျဖင့္ CV ေပးပို႔ေလ်ွာက္ထားလိုပါက – thatrightroadagency@gmail.comသို့ေပးပို႔ေလ်ွာက္ထားနိုင္ပါသည္။
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *