2019-09-04 14:24:32 ,{ က်ေနာ္တို့ That Right R…

{ က်ေနာ္တို့ That Right Road Agency မွတဆင့္ေခၚယူေနျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ၀န္ေဆာင္မူ (လံုး၀)အခမဲ့ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်။ }

1. အေရာင္း၀န္ထမ္း – မိန္းကေလး(၅)ဦး

– ေက်ာင္းလံုး၀ဆက္မတက္သူ။

– အသက္(၂၅)၀န္းက်င္

– ရုပ္ရည္သန္႕ၿပန္႕သူ။

– စကားေၿပာေၿပၿပစ္ရမည္။

– လုပ္္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳမရွိလ်ွင္သင္ေပးမည္။

– လစာ(၁၈၀၀၀၀)+Bonus

– အလုပ္ခ်ိန္(9:00Am to 5:30Pm)

– ေတာင္ဒဂံုစက္မွဳဇုန္ (Steeel Company) တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ေခၚယူၿခင္းၿဖစ္သည္။

2. Junior Account – မိန္းကေလး(၂)ဦး

– ဘြဲ႔ရၿဖစ္ရမည္။

– Computer Word,Excel က်ြန္းက်င္စြာအသံုးၿပဳနိုင္သူ။

– LCCI LeveL (II) ေအာင္ၿမင္ၿပီးသူ။

– အသက္(၂၅)၀န္းက်င္။

– Account ပိုင္းၿဖင္႔လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳရွိသူ။

– Account Software သံုးတတ္သူ။

– လစာ(၂၅၀၀၀၀)+Bonus

– အလုပ္ခ်ိန္(9:00Am to 5:30Pm)

– ေတာင္ဒဂံုစက္မွဳဇုန္ (Steeel Company) တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ေခၚယူၿခင္းၿဖစ္သည္။

3. Marketing Manager – မိန္းကေလး(၁)ဦး

– ဘြဲရၿဖစ္ရမည္။

– Computer က်ြမ္းက်င္စြာအသံုးၿပဳနိုင္သူ။

– အသက္(၂၅) ၀န္းက်င္။

– English 4Skill က်ြမ္းက်င္။

– Online တြင္ေၿကာ္ၿငာတင္ၿခင္းမ်ားလုပ္ကိုင္ဖူးသူ။

– လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုး၏ေၾကာ္ၿငာမ်ားတင္နုိင္ရမည္။

– Marketing Manager ပိုင္းၿဖင္႔လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳရွိသူ။

– လစာ(300000 – 500000) ညွိနွုိင္း။

– အလုပ္ခ်ိန္(9:00Am to 5:30Pm)

– ေတာင္ဒဂံုစက္မွဳဇုန္ (Steeel Company) တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ေခၚယူၿခင္းၿဖစ္သည္။

____ ဆက္သြယ္ေပးပါရန္____

☎️ ဖုန္းျဖင္႕စံုစမ္းေမးျမန္းလိုပါက – 09 969 226 002, 09 972 080 220 သို႕ရုံးခ်ိန္အတြင္း(9:00- 5:00)ဆက္သြယ္နိူင္ပါသည္။

📲 Viber ျဖင့္ CV ေပးပို႕ေလွ်ာက္ထားလိုပါက – 09 890 280 040

📧 Email ျဖင့္ CV Form ေပးပို႔ေလ်ွာက္ထားလိုပါက – thatrightroadhr2@gmail.comသို့ေပးပို႔ေလ်ွာက္ထားနိုင္ပါသည္။
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *