2019-08-22 10:06:12 , မန္းေလး ခ်မ္းျမသာစည္ျမိဳ ႔နယ…

မန္းေလး ခ်မ္းျမသာစည္ျမိဳ ႔နယ္ရွိ စားေသာက္ကုန္ လုပ္ငန္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္

Sales & Marketing Staff Male(5)Posts

-ေက်ာင္းကိစၥ ကင္းရွင္းသူ
-လုပ္ငန္းအေတြ႔အျကုံ(၁)နွစ္အထက္ရွိသူ
-မန္းေလးျမိဳ ႔တြင္း ကြ်မ္းက်င္စြာ သြားလာနိုင္သူ
-လစာ ညွိနိွုင္း

ဆက္သြယ္ရန္ 09-893508882 (viber)

၆၅လမ္း /၃၃×၃၄ျကား ပိုးရတီပိုးထည္တိုက္ ေဘးကပ္လ်က္ GAS Agency သို႔။

(ဝန္ေဆာင္ခေပးရန္ မလိုပါ)
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *