2019-07-09 19:54:02 ,မဂၤလာပါခင္ဗ ် အလုပ္အကိုင္သစ္ေ…

👋👋မဂၤလာပါခင္ဗ ်👋👋
😀အလုပ္အကိုင္သစ္ေလးေတြ လာျပီေနာ္😀😀
Email (သို႕) Viber က ေနသာ CVေလးေတြပို႕လိုက္ေနာ္ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းကိုက္ညီရင္ အင္တာဗ်ဴးအျမန္၀င္ရမွာေနာ္👏👏👏
ကဲ အခုပဲေလ်ွာက္ထား လိုက္ၾက ေနာ္…
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *