2019-06-30 20:44:20 ,#Marketing (မ- ၂ ဦး) 150…

#Marketing (မ- ၂ ဦး) 150,000 Ks + %

– ၁၀ တန္း(သို႔)ဘြဲြ႔ရ (ေက်ာင္းကိစၥကင္း႐ွင္းရမည္)
– Marketng အေတြ႔အၾကံဳ႐ွိသူ
– ရုပ္ရည္ေခ်ာေမာ၍ သြက္လက္သူ, အသက္ ၂၅ႏွစ္ေအာက္, အျပင္သြားMarketingဆင္းရမည္

အလုပ္ေနရာ- ေက်ာက္တံတားျမိဳ႔နယ္ (Computer, Phone & Phone Accessories Sales Center)

အလုပ္ခ်ိန္/ ပိတ္ရက္- 9:30- 6:30 (တစ္လေလးရက္ပိတ္သည္)

Viber – 09 266179208 (ဓါတ္ပံုႏွင့္တကြ CVေပးပို႔ရန္)

#အေသးစိတ္ထပ္မံသိလိုသူမ်ား 09266179208သို႔ဖုန္းဆကိေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *