2019-06-30 16:21:55 ,အျမန္​အလို​ရွိသည္။ **အျမန္အလို…

အျမန္​အလို​ရွိသည္။

**အျမန္အလိုရွိသည္။
ပိုင္ရွင္မွတိုက္ရိုက္ေခၚယူသည္။

**ရန္ကုန္ျမိဳ႔၊ ေဒါပံုျမိဳ႔နယ္​ Capital Hypermarket တြင္အလုပ္ဆင္းရမည္​ျဖစ္သျဖင္႔​ အလုပ္ႏွင္႔နီးသူ​ ဦးစားေပးမည္။

** ေယာက်ၤားဝန္ထမ္းမွာလူျပည္႔သြားျပီျဖစ္၍ မိန္းခေလးသာလာေရာက္ေလွ်ာက္ထားပါရန္။
**က်န္းမာေရး​ ဝန္ေဆာင္မွုဝန္ထမ္း​ – ၈ ဦး (မ)။

**အသက္​ ၁၈မွ​…

MoreSource

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *