2019-06-30 07:49:01 ,တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္မဂၤလာလမ္းရ…

တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္မဂၤလာလမ္းရွိ Vision Carr မ်က္စိေဆးရံုတြင္ လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးသန္႔ရွင္းေရးဝန္ထမ္း ၂ ဦး အလိုရွိသည္။
အလုပ္အေတြ႕အၾကံဳရွိသူျဖစ္ရမည္။
အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။
ေနစရာေပးမည္။ ေန႔လည္စာေကၽြးမည္။

ေလွ်ာက္ထားလိုသူသည္ ေအာက္ပါလိပ္စာတြင္လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
Vision Care…

More
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *