2019-06-29 19:44:37 ,တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိ Vision Care မ…

တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိ Vision Care မ်က္စိေဆးရံု တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ရန္အတြက္ ေအာက္ပါဝန္ထမ္းအျမန္ အလိုရွိသည္။

1.Pharmacist Staff – Female (2) Posts

Jobs Descriptions & Requirements
• B.Pharm (or) B.SC ( ေဆး၀ါးနယ္ပယ္ အေတြ႕အၾကံဳရွိရမည္။ )
• လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ အနည္းဆံုး (2) ႏွစ္ရွိရမည္။
• ေဆး၀ါးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဗဟုသုတရွိရမည္။
• ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ရပါမည္။

ေလွ်ာက္ထားလိုသူသည္ မိမိ၏ CV Form, စာရြက္စာတန္းအျပည့္အစံုႏွင့္အတူ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိ
Vision Care Eye Center
အမွတ္(၈၆)၊ ေအာင္မဂၤလာလမ္း
ေက်ာက္ေျမာင္းႀကီးရပ္ကြက္၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္း- 09420315681, 09261414199.
** သီတာလမ္းမွတ္တိုင္တြင္ဆင္းပါ။
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *