2019-06-29 14:43:44 ,3ရက္အတြင္း Interview ဝင္ရမည္။ …

3ရက္အတြင္း Interview ဝင္ရမည္။ အမွန္တကယ္ Interview ဝင္ႏုိင္သူမ်ားသာေလွ်ာက္ထားရန္
တာေမြေစ်းေကြ႔႐ွိ📱ဖုန္းဆို္င္တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္
၁။ Supervisor မ (၃)ဦး
-ဖုန္းအေရာင္းႏွင့္ပတ္သတ္၍အနည္းဆံုးအေတြ႔ၾကံဳ ၂ ႏွစ္႐ွိရမည္။
-႐ုပ္ရည္အသင့္အတင့္႐ွိရမည္။
-အလုပ္ခ်ိန္-ႏွစ္ဆိုင္းဆင္းႏိုင္ရမည္။
– 9:00AM to 6:30PM/1:00PM to 9:00PM
လစာ – ညႉိနႉိင္း
၂။ အေရာင္းဝန္ထမ္း မ (၃) ဦး
-႐ုပ္ရည္အသင့္အတင့္႐ွိရမည္။
-အေတြ႔ၾကံဳ႐ွိသူ ဦးစားေပးမည္။
-မ႐ွိေသးသူမ်ားလည္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
-အလုပ္ခ်ိန္-ႏွစ္ဆိုင္းႏိုင္ရမည္။
– 9:00AM to 6:30PM/1:00PM to 9:00PM
မွတ္ခ်က္-ဗဟန္း၊တာေမြ၊ရန္ကင္း၊ေတာင္ဥကၠလာႏွင့္နီးသူ ဦးစားေပးမည္။

ေလ်ွာက္ထားလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ဆက္သြယ္ရန္
09-791690875
09-449485922
09-898130881
💌bestpointmmt@gmail.com
Cv form လာတင္လုိပါကလိပ္စာမွာ-သံလမ္း/
လႉိင္ျမဳိ့နယ္_ေက်ာင္းကုန္း(3)လမ္း
တုိက္အမွတ္ 836A-1 Best Point AgencySource

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *