2019-06-29 11:41:52 ,၂ရက္ေန႔အင္တာဗ်ဴး.cvႀကိဳတင္ပါ. …

၂ရက္ေန႔အင္တာဗ်ဴး.cvႀကိဳတင္ပါ.💯💯💯
Sale Girl မ၁၀ဦး 👩👩👩
ဆပ္ျပာ.အမ်ိဳးသမီးလစဥ္သံုး.မ်က္ႏွာသစ္ေဆးေရာင္း.cosmeticေရာင္းရန္💄💄💄💄💄
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းအနီးစပ္ဆံုးဆိုင္မ်ား.centerမ်ား
က်သည့္ဆိုင္.centerအလိုက္ဆင္းႏိုင္မွလာေလ်ာက္ပါ.
လစာ၁၅၀၀၀၀ႏွင့္ခံစားခြင့္
မနက္၉ညေန၅.မနက္၁၀ည၇.မနက္၁၁ည၈
အဆိုင္းမ်ားသည္က်သည့္ဆိုင္ေပၚမူတည္သည္.
အသက္၂၀မွ၃၀ မွတ္ပံုတင္႐ွိသူ.တပတ္တရက္နား
အေရာင္းလုပ္ဘူးသူဦးစားေပးမည္.ေက်ာင္းခြင့္မေပးပါ
အမွန္တကယ္လုပ္ႏိုင္မွလာေလ်ာက္ေပးပါရန္
ေဇာ္ျမန္မာေအဂ်င္စီမွတဆင့္
095140171.09785140171
09445140171.09695140171
ဆင္ေရတြင္းမွတ္တိုင္CBဘဏ္ေ႐ွ႕

— with ေဇာ္ျမန္မာ.Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *