2019-06-28 17:46:18 ,မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္…

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ပါဝန္ထမ္းအျမန္ အလိုရွိသည္။

****တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴးရွိသည္****

Marketing Executive – Female
-ဘြဲ႕ရ
-အသက္ (၂၈)ႏွစ္အတြင္း
-လစာ 3L~5L ၾကား
-တ႐ုတ္စကား အေရး၊ အဖတ္၊ အေျပာ ကၽြမ္းက်င္ရမည္။
-လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ (၂)ႏွစ္ ရွိရမည္။

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း – 09-750108883/4
Viber no; – 09-750108883

Adress -No.(D-4), Thiri Avenue (2),65 Street, Between 33*34 Street.Chan Aye Tharzan Tsp.Mandalay.

Email – mdygasrecruit.hr2@gmail.com
– mdygasrecruit.hr3@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *