2019-06-28 17:29:32 ,#လႈိင္ျမိဳ႔နယ္ (ဘုရင္႔ေနာင္လမ္…

#လႈိင္ျမိဳ႔နယ္ (ဘုရင္႔ေနာင္လမ္းဆံုမွတ္တိုင္အနီး) Distribution Company

Marketing Staff (က်ား/မ- ၂ ဦး) 200,000~ 300,000

– ၁၀ တန္းေအာင္ (ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္း)
– Marketing အေတြ႔အၾကံဳ ၁ႏွစ္ရွိရမည္
– အသက္ ၂၀မွ ၂၈ ၀န္းက်င္
– English (Basic), Computer (Basic)

အလုပ္ခ်ိန္/ပိတ္ရက္ – (8:30- 5:00) တနဂၤေႏြ၊ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္

Email – cvform2@jobseekersmm.com
Viber – 09 266179208 (CV ပို႔ရန္အတြက္သာ)Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *