2019-06-28 09:33:25 , ခ်က္ခ်င္းခန္႔ခ်င္ပါတယ္ =====…

📣 ခ်က္ခ်င္းခန္႔ခ်င္ပါတယ္🙋‍♂️🙋‍♀️
==========================
*Business Development Executive ရာထူးအတြက္ အရည္အခ်င္းကိုက္ညီႏိုင္တဲ့ ဝန္ထမ္းႏွစ္ဦး👨‍💼👩‍💼
💰up to 5 Lakhs💰

*ဘြဲ႕ရ၊ LCCI lev II လက္မွတ္ရွိၿပီး အေတြ႕အၾကံဳ တစ္ႏွစ္ေလာက္နဲ႔ Accountant ရာထူးအတြက္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းတစ္ဦး👩‍💼 💰up to 3 Lakhs💰

* လိုင္စင္အနက္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းကားေမာင္းကၽြမ္းက်င္၊ ရံုးအေဆာင္ေနခ်င္သူ ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦး👨‍💼
💰250,000+ot++💰

* မန္းေလးရံုးခြဲအတြက္ ဘြဲ႕ရ၊ LCCI lev II လက္မွတ္ရွိ၊ လုပ္ငန္းေတြ႕ၾကံဳတစ္ႏွစ္ေလာက္နဲ႔ Account-Admin အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းတစ္ဦး👩‍💼 💰up to 3 Lakhs💰

🌻အထက္ေဖာ္ျပပါရာထူးေတြအတြက္ စိတ္ဝင္စားရင္ ☎️09250129421 ကို ရံုးခ်ိန္ မနက္ (၉း၀၀) နာရီမွ ညေန (၅း၀၀)နာရီအတြင္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္ဗ်ာ။

Clean Pro Professional Cleaning Company
No 49 B, Moe Sandar Street, Hledan
(near hledan bus stop)
heinthant@cleanpro.com.mm
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *