2019-06-28 09:33:12 ,” အေတြ႕အျကံုရွိCity Mart Promo…

” အေတြ႕အျကံုရွိCity Mart Promotion Girls အလိုရိွသည္ “

Project times = 3 months

Salary = 180000

28. 6. 19 (ဗုဒၶဟူးေန႕ intervew ေျဖရမည္)

လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားရန္ ရံုးလိပ္စာ
အမွတ္ ၅၀၃ (က)၊ အခန္း ၄ (ခ)၊ မာဃ ၁၃ လမ္း၊ ၁၂ ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္။
(က်ိဳကၠဆံဘုရား အနီး)

ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း = 09 400 411 019
09 400 74 14 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *