2019-06-28 09:31:16 ,***အလုပ္ရွာေဖြေနပါသလား? Ruby …

***အလုပ္ရွာေဖြေနပါသလား?
Ruby Job Agency (R.J.A)မွသင့္ကုိ ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆုိေနပါသည္။
1. သာေကတျမိဳ႕နယ္ရွိ စက္သုံးဆီျဖန္႔ခ်ီေရးႀကီးအတြက္ (1) Office Staff F(3)Posts
– လစာ 200,000 – 250,000 – ဘြဲ႔ရ၊အေတြ႔အၾကဳံ(၁)ႏွစ္ – အသက္(၃၅)ေအာက္ – More Information – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅း၃၀)နာရီထိ
– ပိတ္ရက္ း တစ္ပတ္(၁)ရက္ပိတ္သည္။ – (29.6.2019)စေနေန႔ မနက္(၁၀)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
2. သဃၤန္းကၽြန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ Private School ႀကီးအတြက္ (1)Pre School Teacher F(3)Posts
– လစာ 150,000 – 180,000 – ဘြဲ႔ရ၊အေတြ႔အၾကဳံ(၆)လ – အသက္(၂၅)အထက္ – More Information – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၄)နာရီထိ
– ပိတ္ရက္ း စေနေန႔၊တနဂၤေႏြ(၂)ရက္ပိတ္သည္။ – (1.7.2019)တနလၤာေန႔ မနက္(၁၀)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
3. မ/ဥျမိဳ႕နယ္ရွိ Trading Company ႀကီးအတြက္ (1) Junior Accountant F(3)Posts
– လစာ 200,000 – 250,000 – ဘြဲ႔ရ၊အေတြ႔အၾကဳံ(၁)ႏွစ္ LCCI Level II(UK) – အသက္(၃၅)ေအာက္ Advance Excel,Myanmar Typing – More Information – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ
– ပိတ္ရက္ း တနဂၤေႏြ(၁)ရက္ပိတ္သည္။ – (28.6.2019)ေသာၾကာေန႔ ညေန(၄)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
4.အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ရွိ Service လုပ္ငန္းႀကီးအတြက္ (1) Office Staff M/F(3)Posts
– လစာ 170,000 – 200,000 – ဆယ္တန္းေအာင္၊ အေတြ႔အၾကဳံ(၁)ႏွစ္ – အသက္(၃၀)ေအာက္ Word,Excel ကၽြမ္း (2) Marketing Assistant M(3)Posts
– လစာ 170,000 – 200,000 – ဆယ္တန္းေအာင္၊ အေတြ႔အၾကဳံ(၁)ႏွစ္ – အသက္(၃၀)ေအာက္ (3) Photoshop F(3)Posts
– လစာ 170,000 – 200,000 – ဆယ္တန္းေအာင္၊ အေတြ႔အၾကဳံရွိ၊မရွိ – အသက္(၃၀)ေအာက္ Photoshop,Excel (4) IT Ass; M(3)Posts
– လစာ 200,000 – 250,000 – ဘြဲ႔ရ၊ အေတြ႔အၾကဳံ(၁)ႏွစ္ – အသက္(၃၀)ေအာက္ – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၆)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တနဂၤေႏြပိတ္သည္။ – (1.7.2019)တနလၤာေန႔ မနက္(၁၀)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
5.သာေကတျမိဳ႕နယ္ရွိ Trading Company ႀကီးအတြက္ (1) Senior Accountant F(2)Posts
– လစာ 300,000 – 400,000 – ဘြဲ႔ရ၊ အေတြ႔အၾကဳံ(၃)ႏွစ္ – အသက္(၃၅)ေအာက္ LCCI Level III – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၉း၃၀)နာရီမွ ညေန(၅း၃၀)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တနဂၤေႏြပိတ္သည္။ – (29.6.2019)စေနေန႔ ေန႔လယ္(၁)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
6.မ/ဒဂုံျမိဳ႕နယ္ရွိ Restaurant ႀကီးအတြက္ (1) Restaurant Supervisor F(3)Posts
– လစာ 200,000 – 250,000 – ဘြဲ႔ရ၊ အေတြ႔အၾကဳံ(၁)ႏွစ္ – အသက္(၃၅)ေအာက္ ေနစားျငိမ္းေနႏူိင္သူ – အလုပ္ခ်ိန္ း (2)Shift အလွည့္က်
– ပိတ္ရက္ း တစ္လ(၂)ရက္ပိတ္သည္။ – (29.6.2019)စေနေန႔ မနက္(၁၀)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
7.အေရွ႕ဒဂုံျမိဳ႕နယ္ရွိ လူသုံးကုန္ပစၥည္းျဖန္႔ခ်ီေရးလုပ္ငန္းႀကီးအတြက္ (1) Marketing Supervisor M/F(3)Posts
– လစာ 200,000 – 300,000 – ဘြဲ႔ရ၊ အေတြ႔အၾကဳံ(၁)ႏွစ္ – အသက္(၃၅)ေအာက္ Computer Word,Excel – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း စေန+တနဂၤေႏြပိတ္သည္။ – (2.7.2019)အဂၤါေန႔ ေန႔လယ္(၁၂)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
8.ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ရွိ Travel & Tour Company ႀကီးအတြက္ (1) Ticketing Staff(ေလယာဥ္လက္မွတ္ေရာင္း) F(3)Posts
– လစာ 200,000 – 300,000 – ဆယ္တန္းေအာင္၊ဘြဲ႔ရ၊ အေတြ႔အၾကဳံ(၁)ႏွစ္ – အသက္(၃၀)ေအာက္ English 4Skill Intermediate Level – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၆)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တစ္ပတ္(၁)ရက္ပိတ္သည္။ – (28.6.2019)ေသာၾကာေန႔ မနက္(၉)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
9.လသာျမိဳ႕နယ္ရွိ Hotel ႀကီးအတြက္ (1) Reception M(3)Posts
– လစာ 150,000 – 200,000 – ဆယ္တန္းေအာင္၊ဘြဲ႔ရ၊ အေတြ႔အၾကဳံ(၆)လ – အသက္(၃၅)ေအာက္ Email သုံးႏူိင္သူ – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၄း၃၀)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တစ္ပတ္(၁)ရက္ပိတ္သည္။ – (28.6.2019)ေသာၾကာေန႔ ညေန(၄)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
10.လသာျမိဳ႕နယ္ရွိ Private School ႀကီးအတြက္ (1) Pre-School Teacher M(3)Posts
– လစာ 150,000 – 200,000 – ဆယ္တန္းေအာင္၊အေ၀းသင္တက္ဆဲ၊အေတြ႔အၾကဳံ(၁)ႏွစ္ – အသက္(၂၈)ေအာက္ – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း စေနေန႔တစ္၀က္+တနဂၤေႏြပိတ္သည္။ – (28.6.2019)ေသာၾကာေန႔ ေန႔လယ္(၁၁)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
– ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ထုိက္တန္ေအာင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။အင္တာဗ်ဴးအျမန္၀င္ရေအာင္ႏွင့္ အလုပ္အမွန္တကယ္ရရွိေအာင္ တိက်၊မွန္ကန္၊ျမန္ဆန္စြာေဆာင္ရြက္ေပးေနပါျပီ။ ေဖာ္ျပပါရက္စြဲမ်ားအတုိင္း အင္တာဗ်ဴးအမွန္တကယ္၀င္ရပါမည္။
ရုံးလိပ္စာ – အမွတ္(၁၄၀) ဒုတိယထပ္၊အေနာ္ရထာလမ္းမေပၚ၊၃၅လမ္းႏွင့္ ၃၆လမ္းၾကား၊ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ျမိဳ႕။(ပန္းဆုိးတန္းမွတ္တုိင္(သုိ႔မဟုတ္)ဘားလမ္းမွတ္တုိင္ဆင္းပါ)
ဖုန္း – 09 44 33 99 401, 09 44 33 99 402, 09 44 33 99 405, 09 44 33 99 406
ရုံးဖြင့္ခ်ိန္ ေန႔စဥ္မနက္(၉)နာရီမွညေန(၅)နာရီထိ(တနဂၤေႏြေန႔မ်ားပိတ္သည္)
————————————————————————————–
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *