2019-06-28 09:31:13 ,#ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႔နယ္ရွိ ကုမၸဏီ…

#ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႔နယ္ရွိ ကုမၸဏီတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္#
Office Staff (M -2)Post 200,000 Ks – 250,000 Ks
-ဘြဲ႔ရ , Computer Basic, အေတြ႔အၾကံဳ ၁ႏွစ္, အသက္ ၂၅-၃၀ ၀န္းက်င္
-ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ရွိရမည္။ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းကားေမာင္းဖူးေသာအေတြ႕အၾကံဳရွိရမည္။
-ရူပ္ရည္သန္႕ျပန္႕ရမည္။ေဆးလိပ္၊ကြမ္းမစားသူျဖစ္ရမည္။
အလုပ္ခ်ိန္/ပိတ္ရက္ : 9:00 AM~6:00 PM (စေနေန႔တစ္၀က္+တနဂၤေႏြ+အစိုးရပိတ္ရက္)
Email :myintnaychiaung@jobseekersmm.com
Viber :09 258 133 794
Contact Number :09 258 133 794Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *