2019-06-27 18:47:12 , မဂၤလာပါ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ Di…

🙏 မဂၤလာပါ 🙏

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ Distribution ကုမၸဏီတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

……………………………/………………………………….

Stock Account (Female)

– ဘဲြ႕ရ

– LCCI Level (III) ေအာင္ျမင္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။

– Stock Account ျဖင့္ အေတြ႕အႀကံဳ (2)ႏွစ္ရွိသူျဖစ္ရမည္။

– အလုပ္ခ်ိန္: မနက္ 9 မွ ညေန 6 နာရီ

– ပိတ္ရက္ : စေန ၊ တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ား

– အေတြ႕အႀကံဳအလိုက္ လစာညွိႏိႈင္းေပးမည္။

ေလွ်ာက္ထားလိုပါက ေလွ်ာက္လိုေသာ ရာထူး CV ၊ ဓါတ္ပံု(1)ပံု ၊ ေမွ်ာ္မွန္းလစာတို႔အား ေအာက္ပါ Viber (သို႔မဟုတ္) Email မွတဆင့္ ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

Job Aphrodite Service

📲Email : jobaphrodite10@gmail.com (With Microsoft Word CV)

Phone : 09 7777 600 15

#(ရံုးခ်ိန္အတြင္းဆက္သြယ္ေပးပါ)




Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *