2019-06-27 10:14:39 ,ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိ…

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာရပ္တည္ေနေသာ
Top Myanmar Aluminium Co., Ltd. တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္
ေအာက္ပါဝန္ထမ္းမ်ား အျမန္အလိုရွိသည္။

Customer Care Female (2) Post
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည့္အပိုင္းမ်ား
– Phone / Viber / Facebook စသည္မ်ားမွ ေမးျမန္းလာေသာ Customer မ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားေပးျခင္း။
– အေရာင္းပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေျခခံက်ေသာ ေမးခြန္းမ်ား ၊ ပစၥည္းပို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပစၥည္းပို႔ေဆာင္ ျခင္းမွ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ Error မ်ားအား ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း။
– Facebook Page Management & Reply အပိုင္းလုပ္ေဆာင္ရမည္။
– Customer Complain အပိုင္းႏွင့္ Page Error Report အပိုင္းအား သက္ဆိုင္ရာ အထက္လူႀကီးအား တင္ျပႏိုင္ရမည္။
လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား
– အနည္းဆံုး ၁၀ တန္းတက္ေရာက္ဖူးသူျဖစ္ရမည္။ (သို႔) ေက်ာင္းဆက္မတက္သူျဖစ္ရမည္။
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ အနည္းဆံုး (၁) ႏွစ္ရွိရမည္။
– စကားအေျပာအဆို ေျပျပစ္၍ Supplier မ်ား ႏွင့္ အဆင္ေျပစြာ ေျပာဆို ဆက္ဆံလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရမည္။
ကုမၸဏီ၏ အခ်က္အလက္မ်ား
ရံုးခ်ိန္ – မနက္ (၈း၃၀) နာရီ မွ ညေန (၅း၃၀) နာရီအထိ
အစမ္းခန္႔ကာလ – (၃) လ
လစာ – ညိွႏိႈင္း (အတည္ျပဳဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လစာ ထပ္တိုးေပးမည္။)
ရက္မွန္ေၾကး – (၁၅၀၀၀) က်ပ္+++
ပိတ္ရက္ – တနဂၤေႏြေန႔ ႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ား

လူကိုယ္တုိင္လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားလုိပါက အမွတ္ (၃၆) ၊ ေက်ာ္သူ (၂၅) လမ္းထိပ္၊ သစၥာလမ္းႏွင့္ ေဝဇယႏၲာ လမ္းေထာင့္၊ (၉) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ E-mail ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားလုိပါက hr.tma2016@gmail.com သို႕ ေပးပို႕ ေလွ်ာက္ထားနုိင္ပါသည္။စံုစမ္းေမးျမန္းလိုပါက 09-445578789 သို႕ ေမးျမန္းစံုစမ္းႏုိင္ပါသည္။Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *