2019-06-27 10:14:35 ,မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္…

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ပါဝန္ထမ္းမ်ား အလိုရွိသည္။

*** တစ္ပတ္အတြင္းအင္တာဗ်ဴးရွိသည္။***

Receptionist – Female
-ဘြဲ႕ရ
-အသက္ (၂၀) ႏွစ္ မွ (၂၅) ႏွစ္ အတြင္းရွိသူ ျဖစ္ရမည္။
-႐ုပ္ရည္ေခ်ာေမာေျပျပစ္သူ ျဖစ္ရမည္။
-လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳမရွိသူမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း – 09-750108883/4
Viber no; – 09-750108882

Adress -No.(D-4), Thiri Avenue (2),65 Street, Between 33*34 Street.Chan Aye Tharzan Tsp.Mandalay.

Email – mdygasrecruit.hr2@gmail.com
– mdygasrecruit.hr3@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *