2019-06-26 17:44:15 ,ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ Tradi…

ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ Trading Company (အမ်ိဳးသားဝတ္​အတြင္​းခံ) တြင္ လုပ္ကိုင္ရန္

#Sale_and_Marketing_Supervisor (Male-2ဦး)

အျမန္အလိုရိွသည္

*Product အမ်ဳိးအစား( Romantic/SpadeMens Underwear)

– အသက္ 25 မွ 35 အတြင္း

– Target ႏွင့္ အေရာင္းရွာေဖြရျခင္းကို သိရမည္

– ခရီးသြားႏိုင္ရမည္

– exp., 1 ႏွစ္အနည္းဆံုးရိွ္ရမည္

– လစာ- 250,000(လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳမ်ားပါက ညိႇႏိႈင္း)

– အလုပ္ခ်ိန္ 8:30 to 5:00(Mon to Sat)

– Sun ႏွင့္ အျခား႐ံုးပိတ္ရက္မ်ား ပိတ္သည္

ဆက္သြယ္ရန္
#JobReady365 အခမဲ့ agency

jobreadyrecruitment@gmail.com ၊ ‎Viber- 09 787101417 ႏွင့္ Phone- 09787101417 သို႔ cvမ်ားေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္
09 787101417/ 09 451350888 သို႔ ႐ံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *