2019-06-25 22:36:32 ,ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင…

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္လုံျခဳံေရး(ေနစားၿငိမ္း)အလုိိ႐ွိသည္။
-လုံျခဳံေရး (က်ား) (20)ဦး
-အနည္းဆုံး၈တန္းေအာင္ရမည္။
-အသက္ 20 မွ 40 ၾကား
-အရပ္ 5'5” ႐ွိသူ
-က်န္းမာသန္စြမ္းသူ
-အနည္းဆုံး (6)လ လုပ္ႏူိင္သူ
-မနက္ဆုိင္း / ညဆုိင္းအလွည့္က်ဆင္းႏူိင္သူ
-ေနစရာေပးမည္။ (ထမင္ဖုိးလစာထဲက တစ္ရက္ 800 ဖ်က္မည္။ ထမင္းႏွစ္နပ္ေကြၽးမယ္။
-လစာ ဆယ္တန္းမေအာင္လ်ွင္-140000
+ ရက္မွန္ေၾကး15000 +ေဘာနပ္
-ဆယ္တန္းေအာင္လ်ွင္ -150000+ရက္မွန္ေၾကး15000+ ေဘာနပ္
-လစာ ဘြဲ႔ရ -160000 + ရက္မွန္ေၾကး 15000+ ေဘားနပ္
-တစ္ပတ္တစ္ရက္ပိတ္
-သာေရးနာေရး ေထာက္ပံေၾကးႏွင့္အျခားခံစားခြင့္မ်ား႐ွိမည္။

ေလ်ွာက္ထားလုိသူမ်ား 2လအတြင္း
လုပ္ထားေသာ
-ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာ
-ရဲ႕စခန္းေထာက္ခံစာ
-မွတ္ပုံတင္မူးရင္းႏွင့္မိတၱဴ
-သန္းေခါင္စာရင္းမိတၱဴ
-ဓာတ္ပုံတစ္ပုံ

စသည့္တုိ႔ျဖင့္
095396544 (viber) သုိ႔
CVေဖာင္မ်ားေပးပုိ႔ႏူိင္ပါသည္။

အေသးစိတ္ကုိ 09895684914,09895684915
သုိ႔ ဖုန္းဆက္သြယ္ေမးျမန္ႏူိင္ပါသည္။
#အထက္ပါအခ်က္အလက္နဲ႔ျပည့္စုံသူမ်ားသာေလ်ွာက္ထားေပးပါရန္Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *