2019-06-25 20:04:00 ,ထမင္းခ်က္ (၂ )ဦး စားပဲြထိုး (…

🔵📌ထမင္းခ်က္ (၂ )ဦး စားပဲြထိုး (၂) ဦး
အျမန္ (အျမန္) အလိုရွိသည္။📌🔎🔍🔴
—————————————–

🔴ထမင္းခ်က္အတြက္
———————–
-ေနစားၿငိမ္း🏬🏠🍽🥣
-လစာ( ၁၀၀၀၀၀+ bonus)💶💸💰
-နယ္မွလာသူ ဦးစားေပးမည္။🔑
-အနည္းဆုံး (၃ )လလုပ္နိုင္ရန္လိုအပ္သည္။💯
-ထမင္းဟင္းမ်ားကုိ အရသာရွိေအာင္ခ်က္တတ္ရမည္။
-ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ သြက္သြက္လက္လက္
လုပ္ကုိင္နိုင္ရမည္။
-မွတ္ပုံတင္ သန္းေခါင္စာရင္းယူလာပါရန္☑️

🔴စားပဲြထိုးအတြက္
——————-

-ေနစားၿငိမ္း🏣🏬🍛🍚
-လစာ( ၈၀၀၀၀+ bonus)💵💰💴
-နယ္မွလာသူ ဦးစားေပးမည္။🗝️
-အနည္းဆုံး (၃ )လလုပ္နိုင္ရန္လိုအပ္သည္။💯
-စားသုံးသူမ်ားအေပၚ ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံတတ္ရမည္။
-လူႀကီးမိဘစကားနားေထာင္ရန္လိုအပ္သည္။✔️
-ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ သြက္သြက္လက္လက္
လုပ္ကုိင္နိုင္ရမည္။🔜
-မွတ္ပုံတင္ သန္းေခါင္စာရင္းယူလာပါရန္☑️

🔶(၂၅.၆.၂၀၁၉) ေန႔ေနာက္ဆုံးထားေလ်ွာက္ထားပါရန္🔶

🔷လူအျမန္လိုေနပါသျဖင့္ အျမန္ဆုံးေလ်ာက္ထားေပးပါရန္🔷

🔺ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 🔺

📞☎️09792236148☎️📞Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *