2019-06-25 16:42:00 ,မႏၱေလးျမိဳ႕ရွိ CCTV & Networki…

မႏၱေလးျမိဳ႕ရွိ CCTV & Networking Co,Ltd တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္

Sales & Marketing – အမ်ိဳးသား ၊ အမ်ိဳးသမီး (၂) ဦးအလုိရွိသည္။

• တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕တစ္ခုခု ရရွိျပီးသူျဖစ္ရမည္။

• CCTV, Wireless Fiber , Networking engineering ပိုင္းစိတ္ဝင္စားသူျဖစ္ရမည္။

• သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳရွိသူ ဦးစားေပးမည္။

• အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီထိ

• လစာ – 250000 + Commission

• ကြ်မ္းက်င္မႈေပၚမူတည္ ျပီး လစာ ညွိႏႈိင္းေပးမည္။

စိတ္ဝင္စားပါက ေမွ်ာ္မွန္းလစာနွင့္အတူ CV form ကို mmpm.cv@gmail.com သို႕အီးေမးလ္ေပးပို႕၍လည္းေကာင္း ေအာက္ပါ Viber နံပါတ္သို႕ဆက္သြယ္၍လည္းေကာင္းေလ်ာက္ထားနိုင္သည္။

Viber နံပါတ္ – 09 964 056 661

အင္တာဗ်ဴးအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားကိုသာ ျပန္လည္ဆက္သြယ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *