2019-06-25 16:41:14 ,­(25.6.2019) ကၽြန္မတို႔ #Count…

­(25.6.2019) ကၽြန္မတို႔ #Country_Job_Agency တြင္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွ လက္ရွိလို အပ္ေသာ Position မ်ားကို

၀န္ထမ္းမ်ားစိတ္တိုင္းက် ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္ရွင္။

#အလုပ္ရလွ်င္ ၀န္ေဆာင္ခေပးရန္မလိုပါ#

1. သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ Construction Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

(1) #Admin­­_Manager M(5)posts

– Salary 400,000~600,000 Ks

– ဘြဲ႕ရ

– Exp (3)yrs (Admin Field)

– Admin Certificate (or) Diploma

– Age (25~40)yrs

– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~5း00)

– Sunday/ Public Holidays Off

– Site ပုိင္းအေတြ႔အႀကံဳရွိသူဦးစားေပးမည္။

– စိတ္၀င္စားပါက (25.6.19)ရက္ အဂၤါေန႔မွစ၍ တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ U Kyaw Lin Ph;09-264692405)

2. လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ မီးစက္ကုမၸဏီႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

(1) #Service_Leader M(2)posts

– Salary 350,000~400,000 Ks

– BE/B-Tech/AGTI (MP/EP)

– Age(40) yrs under

– Exp (2)yrs

– Driver လိုင္စင္ရွိရမည္။

– အလုပ္ခ်ိန္(9း00~5း30)

– စေနတစ္၀က္/ တနဂၤေႏြပိတ္

– Ferry/ Uniform ရွိ

– စိတ္၀င္စားပါက (25.6.19)ရက္ အဂၤါေန႔မွစ၍ တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw Win Thuzar Ph;09-404777933)

3. ေတာင္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္ရွိ FMCG Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

(1) #Marketing_Executive M(3)posts

– Salary 350000~400000Ks+ Commission

– ဘြဲ႔ရ/ ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္း

– English Speaking, Computer MS Word, Excel

– Exp (2)yrs above (Marketing Executive, Event Planner Field)

– Age (30~45)yrs

– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~6း00)

– Sunday/ Public Holiday Off

– စိတ္၀င္စားပါက (25.6.19)ရက္ အဂၤါေန႔မွစ၍ တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ U Nay Zaw Ph; 09-264446081)

4. စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ Car Production Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

(1) #Sr.Accountant F(5)posts

– Salary 300000~40000Ks

– ဘြဲ႔ရ

– LCCI Level (III)UK

– Exp (3)yrs

– Age (35)Yrs Under

– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~5း00)

– တနဂၤေႏြ/ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။

(2) #Jr.Account F(5)posts

– Salary 200000~250000Ks

– ဘြဲ႔ရ

– LCCI Level (II)UK

– Exp (2)yrs

– Age (35)yrs Under

– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~5း00)

– တနဂၤေႏြ/ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္ပိတ္သည္။

– စိတ္၀င္စားပါက (25.6.19)ရက္ အဂၤါေန႔မွစ၍ တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw May Zin Myint Aung Ph; 09-899909969)

5. ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ Engineering Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

(1) #Site_Engineer M(5)posts

– Salary 350000~400000Ks

– AGTI, B.Tech, BE (Civil)

– Exp (2)yrs

– ေနစားၿငိမ္းစီစဥ္ေပးမည္။

– တစ္ပတ္တစ္ရက္ပိတ္သည္။

– နယ္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရမည္။

– စိတ္၀င္စားပါက (25.6.19)ရက္ အဂၤါေန႔မွစ၍ တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw May Zin Myint Aung Ph; 09-899909969)

6. ေတာင္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္ရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုးပစၥည္းျဖန္႔ခ်ီေရးကုမၸဏီတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

(1) #Accountant F(5)posts

– Salary 350000~400000Ks

– ဘြဲ႔ရ

– English Speaking ကၽြမ္းက်င္

– LCCI Level (II)UK

– Exp (1)yrs

– Age (35)yrs Under

– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~5း00)

– တစ္ပတ္တစ္ရက္ပိတ္သည္။

(2) #Thai_Translator F(3)posts

– Salary 250000~300000Ks

– ပညာအရည္အခ်င္းမလို

– ထိုင္းစကားကၽြမ္းက်င္

– အေတြ႕အႀကံဳမလို

– အသက္ (35)ႏွစ္ေအာက္

– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~5း00)

– တစ္ပတ္တစ္ရက္ပိတ္သည္။

– စိတ္၀င္စားပါက (25.6.19)ရက္ အဂၤါေန႔မွစ၍ တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw May Zin Myint Aung Ph; 09-899909969)

7. ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ရွိ Japan စာသင္ေက်ာင္းတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

(1) #Accountant F(5)posts

– Salary 350000~400000Ks

– ဘြဲ႔ရ

– LCCUI Level (III)UK

– Exp (2)yrs (ႏွစ္ခ်ဳပ္လခ်ဳပ္ဆြဲႏိုင္ရမည္။)

– Age (30)yrs Under

– အလုပ္ခ်ိန္ (8း00~5း00)

– စေနေန႔၀က္/ တနဂၤေႏြ/ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။

(2) #Office_Staff F(5)posts

– Salary 300000~350000Ks

– ဘြဲ႔ရ/ Computer Myanmar Font/ English Fontကၽြမ္းက်င္

– Japan N3 ေအာင္ျမင္ၿပီးသူ

– Exp (1)yr

– Age (30)yrs Under

– အလုပ္ခ်ိန္ (8း00~5း00)

– စေန ေန႔၀က္/ တနဂၤေႏြ/ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။

– စိတ္၀င္စားပါက (25.6.19)ရက္ အဂၤါေန႔မွစ၍ တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw May Zin Myint Aung Ph; 09-899909969)

8. က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ Engineering Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

(1) #Accountant F(5)posts

– Salary 300000~350000Ks

– ဘြဲ႔ရ/ LCCI Level (III)UK

– Exp (3)yrs

– Age (35)yrs Under

– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~5း00)

– ႏွစ္ခ်ဳပ္လခ်ဳပ္ဆြဲႏိုင္ရမည္။

– စေနေန႔၀က္/ တနဂၤေႏြ/ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။

– ေနစားၿငိမ္းစီစဥ္ေပးမည္။

– စိတ္၀င္စားပါက (25.6.19)ရက္ အဂၤါေန႔မွစ၍ တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw May Zin Myint Aung Ph; 09-899909969)

9. မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရသန္႔စက္ရုံတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

(1) #လက္ေထာက္ဓါတ္ခြဲမွဴး M/F(5) posts

– Salary 300,000~400,000 ks

– ဘြဲ႔ရ

– Exp (2)yrs (ေရဓါတ္ခြဲအေတြ႔အႀကဳံရွိရမည္)

– Age (40) Under

– အလုပ္ခ်ိန္(8း30~5း30)

– Sunday/ Public Holidays Off

(2) #Sale_Staff M/F(10) Posts

– Salary 180,000~200,000 Ks

– ဘြဲ႔ရ/ ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္း

– Exp (2) yrs

– Age (30)yrs Under

– အလုပ္ခ်ိန္ (8း30~5း30)

– တစ္ပါတ္တစ္ရက္ ပိတ္

– စိတ္၀င္စားပါက (25.6.19)ရက္ အဂၤါေန႔မွစ၍ တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw Yu Yu Ph;09-458315642)

10. သာေကတၿမိဳ႕နယ္ရွိ Decoration Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

(1) #Marketing_Supervisor M/F(4)posts

– Salary 300,000~400,000 Ks

– ဘြဲ႔ရ

– English 4 Skills (Intermediate)

– Decoration ပိုင္းအေတြ႔အႀကဳံရွိသူဦးစားေပးမည္။

– Exp (2) yrs above

– Age (25~35)yrs

– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~5း00)

– Sunday/ Public Holidays Off

– စိတ္၀င္စားပါက (25.6.19)ရက္ အဂၤါေန႔မွစ၍ တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ U Kyaw Lin Ph;09-264692405)

11. ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ Steel Structure Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

(1) #QS/ QC Engineer F(10)posts

– Salary 300000~350000Ks

– BE(Civil)

– Computer MS Word, Excel, Auto CAD (2D,3D), QS Estimating Course, Steel Structure Design

– Age (23~29)yrs

– Exp (2)yrs

– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~5း00)

– Sunday Off

– စိတ္၀င္စားပါက (25.6.19)ရက္ အဂၤါေန႔မွစ၍ တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw Thin Lai Ph; 09-897668884)

12. သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ Travel & Tour Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

(1) #Senior_Account F(5) posts

– Salary 250,000~350,000 Ks

– ဘြဲ႔ရ

– LCCI III(UK) လခ်ဳပ္ႏွစ္ခ်ဳပ္ဆြဲနိုင္ရမည္။

– Exp (3) yrs

– Age (28) above

– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~6း00)

– စေနေန႔၀က္/ တနဂၤေႏြ/ အစုိးရရုံးပိတ္ရက္ပိတ္

– Uniform ရွိ

(2) #လုံၿခဳံေရး M(5) posts

– Salary 150,000~200,000 Ks

– အထက္တန္း

– Exp (1)yr

– Age (25) above

– အလုပ္ခ်ိန္ Day/ Night အလွည့္က်တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။

– တစ္ပါတ္တစ္ရက္ပိတ္

– Uniform ရွိ

– စိတ္၀င္စားပါက (27.6.19)ရက္ၾကာသာပေတးေန႔တြင္ အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw May Phoo Ph;09-440544936)

13. ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ Travel & Tour Co.,ltd ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

(1) #Air_Ticketing M/F(5)posts

– Salary 200,000~300,000 Ks

– 10တန္းေအာင္ / ဘြဲ႕ရ

– English 4 Skills (Intermediate)

– Internation System အသုံးျပဳနိုင္ရမည္။

– Exp (2) yrs

– Age (20~35)yrs

– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~5း00)

– တစ္လ(2)ရက္ပိတ္

– စိတ္၀င္စားပါက (25.6.19)ရက္ အဂၤါေန႔မွစ၍ တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ U Kyaw Lin Ph;09-264692405)

14. အေရွ႕ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ Distribution Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

(1) #Sale_&_Marketing_Supervisor F(5) posts

– Salary 200,000~300,000 Ks

– ဘြဲ႔ရ/ ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္း

– Exp (2)yrs above

– Age (40) under

– အလုပ္ခ်ိန္ (8း00~5း00)

– Sunday / Public Holidays Off

– စိတ္၀င္စားပါက (25.6.19)ရက္ အဂၤါေန႔မွစ၍ တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw Thazin Theint Ph;09-445440153)

15. သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ Trading Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

(1) #Accountant F(5)posts

– Salary 200000~300000Ks

– ဘြဲ႔ရ

– LCCI Level (I,II,III)UK

– Exp (3)yrs

– Age (30)yrs above

– အလုပ္ခ်ိန္ (8း30~5း30)

– တစ္ပတ္တစ္ရက္ပိတ္သည္။

– စိတ္၀င္စားပါက (25.6.19)ရက္ အဂၤါေန႔မွစ၍ တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw Htoo Thinzar Ph; 09-264446085)

16. ငပလီရွိ Hotel ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

(1) #Accountant M(5)posts

– Salary 200000~300000Ks

– ဘြဲ႕ရ

– LCCI Level (I,II,III)

– Exp (1)yr

– Age (30)yrs Under

– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~5း00)

– Sunday Off

– ေနစရာစီစဥ္ေပးမည္။

– စိတ္၀င္စားပါက (26.6.19)ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ နံနက္ (10)နာရီတြင္ အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw Htoo Thinzar Ph; 09-264446085)

17. ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ Forklift Sale Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

(1) #Service_Engineer M(10)posts

– Salary 250000~300000Ks

– BE(MP)

– Computer Basic, Auto CAD (2D)

– Exp (1)yr

– Age (25~35)yrs

– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~6း00)

– စေန/ တနဂၤေႏြပိတ္သည္။

(2) #Sale_Engineer M/F(10)posts

– Salary 200000~300000Ks

– BE(EP,MP)

– Auto CAD, Computer Basic

– Exp (1)yr

– Age (25~35)yrs

– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~6း00)

– စေန/ တနဂၤေႏြပိတ္သည္။

– စိတ္၀င္စားပါက (25.6.19)ရက္ အဂၤါေန႔မွစ၍ တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw Thin Lai Ph; 09-897668884)

18. အလုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ Construction Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

(1) #Mechnical M(5) posts

– Salary 200,000~250,000 Ks

– BE(MP)

– Exp မလုိ

– Age (22~28)yrs

– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~5း00)

– Sunday / Public Holidays Off

(2) #အေထြေထြလုပ္သား က်ား(5)ဦး

– Salary 150,000~180,000 Ks

– 9တန္း/ 10တန္း

– အေတြ႔အႀကံဳမလုိ

– Age (20~25)yrs

– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~5း00)

– Sunday / Public Holidays Off

– စိတ္၀င္စားပါက (25.6.19)ရက္ အဂၤါေန႔မွစ၍ တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw Myo Myo Ph;09-264692102)

19. လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ Online Shopping Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

(1) #Junior_Account F(5) posts

– Salary 200,000~250,000 Ks

– BA(Eco)

– LCCI II(UK)/ Computer Basic

– Exp (1)yr

– Age (22~28)yrs

– အလုပ္ခ်ိန္ (8း30~5း00)

– တစ္ပါတ္တစ္ရက္ပိတ္

– စိတ္၀င္စားပါက (25.6.19)ရက္ အဂၤါေန႔မွစ၍ တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw Zin Mar Ph;09-424323584)

20. ေျမာက္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္ရွိ FMCG Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

(1) #Jr.Account F(5)posts

– Salary 180000~250000Ks

– ဘြဲ႕ရ

– LCCI Level (I,II), Computer Basic

– Exp (2)yrs

– Age (22~30)yrs

– အလုပ္ခ်ိန္ (8း30~5း00)

– တစ္ပတ္တစ္ရက္/ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။

– စိတ္၀င္စားပါက (25.6.19)ရက္ အဂၤါေန႔မွစ၍ တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw Zin Mar Ph; 09-424323584)

21. လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

(1) #Store_Staff F(5)Posts

– Salary 160,000~200,000 Ks

– ဘြဲ႔ရ

– Computer Basic

– Exp (1)yr

– Age (30) yrs Under

– အလုပ္ခ်ိန္(8း00~5း00)

– စေနေန႔၀က္/ တနဂၤေႏြ/ အစုိးရရုံးပိတ္ရက္ ပိတ္

– Ferry(လိႈင္သာယာ/အင္းစိန္)/ Uniform ရွိ

– စိတ္၀င္စားပါက (25.6.19)ရက္ အဂၤါေန႔မွစ၍ တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw Yu Yu Ph; 09-458315642)

22. လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ Car Service Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

(1) #Customer_Service M(5) posts

– Salary 150,000~200,000 Ks

– ဘြဲ႔ရ

– Exp (1) yr (Customer Service )

– Age (20~30)yrs

– အလုပ္ခ်ိန္(8း30~5း30)

– တစ္ပါတ္တစ္ရက္ပိတ္

– စိတ္၀င္စားပါက (25.6.19)ရက္ အဂၤါေန႔မွစ၍ တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw Myo Myo Ph;09-264692102)

23. ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ Trading Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

(1) #Marketing_Staff M(5) Posts

– Salary 150,000~200,000 Ks +++

– ဘြဲ႔ရ

– နယ္သြားနိုင္ရမည္။

– Exp (2)yrs

– Age (20~35)yrs

– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~5း00)

– Sunday / Public Holidays Off

– စိတ္၀င္စားပါက (25.6.19)ရက္ အဂၤါေန႔မွစ၍ တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ U Kyaw Lin Ph;09-264692405)

24. ေတာင္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပန္းအလွဆင္စင္တာႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

(1) #Sale_Staf F(5)Posts

– Salary 150000~180000Ks

– 10တန္းေအာင္/ ဘြဲ႔ရ

– Exp (1)yr (Sale Staff Field)

– Age (20~25)yrs

– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~5း30)

– Sunday/ Public Holiday Off

– စိတ္၀င္စားပါက (27.6.19)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔ နံနက္ (10)နာရီတြင္ အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw Myo Myo Ph; 09-264692102)

25. ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ သေဘာၤကုမၸဏီႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

(1) #Mechanical_Drawing_Engineer M/F(10)posts

– Salary 150000~200000Ks+ Other Allowance

– AGTI (Mechanical)

– Auto CAD ကၽြမ္းက်င္

– အေတြ႕အႀကံဳမလို

– Age (35)yrs Under

– အလုပ္ခ်ိန္ (9း00~5း00)

– တစ္ပတ္တစ္ရက္ပိတ္သည္။

– စိတ္၀င္စားပါက (25.6.19)ရက္ အဂၤါေန႔မွစ၍ တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္၀င္စားပါက CV တစ္စံု/ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္အတူ Country Job Company သို႔လူကိုယ္တိုင္ CV လာတင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဆက္သြယ္ရန္ Daw May Zin Myint Aung Ph; 09-899909969)

#Country_Job_Company_Limited ပန္းျခံတာ၀ါ ၊(၆)လႊာ၊ အခန္း(၆၀၄)ဗားဂရာလမ္း၊ ေျမနီကုန္း စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ မွာ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားလို႔ရပါတယ္။ (ေျမနီကုန္း မွတ္တိုင္မွာဆင္းရမွာပါ) #အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ရုံးဖုန္းနံပါတ္ 01 2306361, 01 2306362 , 01 516639, 09-404779959 , 09-404777933 မ်ားသုိ႔လဲ တနလၤာေန႔ မွ စေနေန႔အထိ(စေနေန႔တစ္၀က္)ရံုးဖြင့္ခ်ိန္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအတြင္းစံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

— at Country Job Company – Sanchaung.Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *