2019-06-24 22:46:03 ,မဂၤလာပါရွင့္ 26.6.2019 ရက္ေန႔…

မဂၤလာပါရွင့္

26.6.2019 ရက္ေန႔ အမွန္တကယ္အင္တာဗ်ဴး၀င္ႏုိင္သူမ်ားသာ ေလွ်ာက္ထားေပးပါ။

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

အေရာင္း (မ) – 7 ဦး

– Myanmar Plaza ႏွင့္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ရွိ Capital Showroom တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ( Product – Seafood Iteams)

– သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားသာ ေလွ်ာက္ထားေပးပါ။

– 9 တန္းေအာင္ ၊ အသက္ 18 မွ 26 အတြင္းျဖစ္ရမည္။

– မွတ္ပံုတင္ မူရင္းရွိရမည္ (မူရင္းရွိမွသာရမည္)

– အေတြ႕အႀကံဳမလိုပါ။

– အလုပ္ခ်ိန္ မနက္ 8 မွ ညေန 6 နာရီ / ေန႕ 11 မွ ည 9 နာရီ (2 shift အလွည့္က်ဆင္းႏိုင္ရမည္)

– ပိတ္ရက္ တပါတ္တစ္ရက္ပိတ္သည္။

– လစာ 150,000 + ကားခ 7000 + အေရာင္းေကာ္မရွင္ + Uniform

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

ေလွ်ာက္ထားလိုပါက –

ဖုန္း – 09 969 9860 88 , 09 69 3550 348 (ရံုးခ်ိန္အတြင္းဆက္သြယ္ေပးပါ)

Viber နံပါတ္ 09 969 9860 88 သို႔ CV ေဖာင္ႏွင့္ ကာလာပါတ္စ္ပို႔ပံု ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ား ႏွင့္ အမွန္တကယ္ အင္တာဗ်ဴး၀င္ႏိုင္မွသာလွ်င္ ေလွ်ာက္ထားပါရန္
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *