2019-06-23 21:02:14 ,ကေလးထိန္း ရန္အမ်ဳိးသမီး ၁ ဦး …

🔴ကေလးထိန္း ရန္အမ်ဳိးသမီး ၁ ဦး အလိုရွိသည္။ ——————————————————
-ေနစရိတ္ စားစရိတ္ၿငိမ္း🍚🍽 -လစာ (100000+ bonus)💰💸 -(၂ )နွစ္သား ကေလးထိန္းရန္🤙 -အသက္( ၄၅ )နွစ္အထက္/( အမ်ဳိးသမီးသာ)✔️ -အဲယားကြန္းခန္း အတြင္းသာ အလုပ္လုပ္ရမည္။💯 -ကေလးကုိ ၾကင္ၾကင္နာနာ ျပဳစု နိုင္သူသာ ဦးစားေပးမည္။✅ -အက်င့္စာရိတၲေကာင္းရမည္✅✔️🔑 -ျမန္ျမန္သြက္သြက္ လုပ္နိုင္ရမည္။🗝️ -မွတ္ပုံတင္ /သန္းေခါင္စာရင္းယူလာပါရန္☑️
🔵(၂၅.၆.၂၀၁၉) ေနာက္ဆုံးထား ေလ်ာက္ေပးပါရန္🔵
🏣ေ႐ြေတာင္ၾကား/ရန္ကုန္ 🏬
☎️09792236148☎️Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *