2019-06-22 21:34:08 , (25.6.19 အဂါၤေန႔ အင္တာဗ်ဴးရိွ…

📌 (25.6.19 အဂါၤေန႔ အင္တာဗ်ဴးရိွသည္။) 📌
🌻🌞🌻Sale Staff (အေရာင္း၀န္ထမ္း) – မိန္းကေလး (10) ဦး အျမန္အလိုရိွသည္။
🙏 CV ေပးပုိ႔ရာတြင္ Selfie ပံုျဖင့္တြဲတင္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။🙏
Viber No. : 09-799711579 , 09-890280040
Email : thatrightroadhr1@gmail.com
Ph no. : 09-689697974
09-890280040 , 09-778468637
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *