2019-05-31 22:52:10 ,သန္႕ရွင္းေရး – က်ား/မ(၁)ဦး (ေ…

သန္႕ရွင္းေရး – က်ား/မ(၁)ဦး (ေနစားျငိမ္း)

#အသက္ 30 ဝန္းက်င္
#လုပ္ငန္းအေတြ႕ႊၾကံဳရွိသူျဖစ္ရမည္
#Hotel တြင္လုပ္ကိုင္ရန္ျဖစ္သည္။
#နယ္မွလာသူမ်ားဦးစားေပးမည္
#ေရရွည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျပီးစိတ္ရွည္သီးခံႏို္င္သူျဖစ္ရမည္
#လစာ ညိွႏိႈင္း
#ေနစားျငိမ္း
#ဗိုလ္တစ္ေထာင္ျမိဳ႕ရွိ Hotel တြင္လုပ္ကိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

######################################

Job Guide Agency မွ တစ္ဆင့္ေလ်ာက္ထားရန္ျဖစ္သည္။

ဝန္ေဆာင္ခ လံုးဝ (လံုးဝ) ေပးရန္မလိုပါ။

CV ေဖာင္မ်ားေပးပို႕လုိပါက

🔺 Viber – 09 – 968 360 400

အေသးစိတ္္ေမးျမန္္းလိုပါက
******************************
🔺 09 – 973 508 500
🔺 09 – 968 360 400Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *