2019-05-31 17:25:52 ,တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴးရွိေသာ ရ…

တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴးရွိေသာ ရာထူးမ်ား အျမန္အလိုရွိသည္။ ေလွ်ာက္ထားလိုုသည့္ ရာထူးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား အကုန္ဖတ္ၾကည့္ေပးပါရန္။ ေလွ်ာက္ထားလိုပါက 09-750108882 (viber ) သို႔ cv ပို႔ေပးပါရန္္။

1.Digital Marketing Staff – Male (2)
– ဘြဲ႔ရရွိထားသူ
– Digital Marketing ပိုင္းဆိုင္ရာ Certificate ရရွိထားသူ ျဖစ္ရမည္။
– သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ အနည္းတစ္ႏွစ္ရွိသူ ျဖစ္ရမည္။
– လစာ ႏွစ္သိန္းခြဲ
– Car showroom တြင္ လုပ္ကိုင္ရမည္။
– ခ်မ္းေအးသာစံျမိဳ႕နယ္

2.Marketing Staff – Female (2)
– ဘြဲ႕ရရွိထားသူ
– ရုပ္ရည္ေခ်ာေမာ သူ
– Marketting ပိုင္း အေတြ႔အၾကံဳ အနည္းဆံုး (၁) ႏွစ္ရွိသူ ျဖစ္ရမည္။
– Excel ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္သူ
– အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ခရီးထြက္ႏိုင္သူ
– လစာ ႏွစ္သိန္းက်ပ္

3. Office Staff – Male / Female (3)
– ဘြဲ႕ရရွိထားသူ
– ကြန္ပ်ဴတာ စာစီစာရိုက္ကၽြမ္းက်င္သူ
– Microsoft Word & Excel ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံဳးျပဳႏိုင္သူ
– Internet & Email ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္သူ
– လစာ တစ္သိန္းရွစ္ေသာင္း ႏွင့္ ႏွစ္သိန္းၾကား
– ေယာက်္ားေလးသည္ ေစ်းခ်ိဳအနီးရွိ စားေသာက္ကုန္ လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္ရမည္။
– မိန္းကေလးသည္ ေအာင္ပင္လယ္အနီးရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ရံုးတြင္ လုပ္ကိုင္ရမည္။Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *