2019-05-31 09:17:02 ,အင္​းစိန္​ၿမိဳ႕နယ္​လ်ွစ္​စစ္​ပ…

အင္​းစိန္​ၿမိဳ႕နယ္​လ်ွစ္​စစ္​ပစၥည္​းဆ္ိုင္​တြင္​လုပ္​ကိုင္​ရန္​တာဝန္​ထမ္​း​ေဆာင္​ရန္​ဝန္​ထမ္​းအလို႐ွိသည္​
-Marketing. M/F-5posts
-ဆယ္​တန္​း​ေအာင္​(သို႔)​ေက်ာင္​းကိစၥကင္​း႐ွင္​းသူျဖစ္​ရမည္​။
-လုပ္​ငန္​းအ​ေတြ႔ၾကံဳ႐ွိသူျဖစ္​ရမည္​။
-အလုပ္​​ေပၚစိတ္​ဝင္​စားၿပီးသြက္​လက္​မႈ႐ွိသူျဖစ္​ရမည္​။
-အသက္​၁၈ႏွစ္​မွ၃၀ႏွစ္​အတြင္​းျဖစ္​ရမည္​။
-လစာ(ညိဳွႏိႈင္​း)
Ph-09696384121,09787080347
Vb-09696384121Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *