2019-05-31 00:00:44 ,ေတာင္ဥကၠလာ အေျချပဳစားေသာက္ကုန္…

ေတာင္ဥကၠလာ အေျချပဳစားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းအတြက္
၁) ေက်ာက္ပန္းေတာင္း အာလူးေၾကာ္+ အေၾကာ္စံု ေၾကာ္ႏိုင္သူ မ(၁) ဦး
၂) အိတ္သြပ္/အိတ္ပိတ္ရန္မ (၁) ဦး အျမန္အလိုရွီပါသည္။

Tel: 09 514 9905
0996 514 9905
ကိုဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *