2019-05-30 16:26:31 ,ေဇယ်ာသီရိလမ္း ၃၁ရပ္ကြက္ေျမာက္ဒ…

ေဇယ်ာသီရိလမ္း ၃၁ရပ္ကြက္ေျမာက္ဒဂံုပင္လံုအိမ္ယာတြင္ အသစ္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ Hotel 588 တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္
Housekeeping (1) post
Reception ( 1) post
Security (1) post
လစာညႇိႏိႈင္း
ထမင္းေကြၽးပါမည္
အေဆာင္မေပးပါ႐ွင
8.6.2019 အင္တာဗ်ဴး ႐ွိပါသည္
Ph. 09976229421 သို႔ 10am မွ 4pm အတြင္းဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *