2019-05-30 09:43:13 ,မႏၲေလးျမဳိ႕ ကြ်ဲဆည္ကန္ ရန္ကုန္…

မႏၲေလးျမဳိ႕ ကြ်ဲဆည္ကန္ ရန္ကုန္- မႏၱေလး ကားလမ္းမႀကီးေပၚတြင္ရွိေသာတာယာဆုိင္တြင္လုပ္ကုိင္ရန္
Account မ(1)ဦး
-လစာ (200000)
-ဥပုဒ္ေန႔တုိင္းပိတ္သည္
-အလုပ္ခ်ိန္ (9-6:30)
-ေန႔စားမျငိမ္းပ
-ရည္ရွည္လုပ္ကုိင္ႏိုင္သူမ်ားသာေလ်ာက္ထားရန္
ph 09 978 938 758(viber)
cv ေဖာင္မ်ားကုိ viber မွေပးပုိ႔ေလ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။



Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *