2019-05-29 17:27:08 ,သာေကတၿမိဳ႕နယ္ media co .,ltd တ…

သာေကတၿမိဳ႕နယ္ media co .,ltd တြင္
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္

Marketing Assistant မ ( 5 ) ဦး အျမန္လိုပါသည္
ဘြဲ႕ရ ျဖစ္ရပါမည္
media လုပ္ငန္း အေတြ႕အႀကဳံရွိရပါမည္
အင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္

" Job Power ေအဂ်င္စီ "
ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္း

အမွတ္ ( ၈၉ ) ဒုတိယထပ္ စဥ့္အိုးတန္းလမ္း လသာၿမိဳနယ္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
လသာ မွတ္တိုင္ႏွင့္ ၁၅ လမ္း မွတ္တိုင္ၾကားဆင္းပါ
ေၾကးအိုးဘုရင္ ေဘး ေလွကားမွတက္ရပါမည္

ဖုန္း ၀၉၈၉၉၈၅၁၁၃၃ , ၀၉၈၉၉၈၅၁၁၄၄ , ၀၉၇၈၂၁၁၀၆၇၇ ,
၀၉၇၈၂၁၁၀၄၂၂ , ၀၉၇၈၂၁၁၃၇၅၇ သို႔
ရုံးခ်ိန္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီ အတြင္းဆက္သြယ္ ႏိုင္ပါသည္

Viber Ph : 09782113757 သို႔ cv ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *