2019-05-29 17:05:10 , အခြင့္အလမ္းေလးေတြအရမ္းမိုက္တယ…

👇💯😇 အခြင့္အလမ္းေလးေတြအရမ္းမိုက္တယ္ေနာ္။ 👇💯😇
That Right Road Agency မွတဆင့္ေခၚယူေနျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ၀န္ေဆာင္ခ(လံုး၀)အခမဲ့ပါခင္ဗ်။

1.အိမ္အကူ – မိန္းကေလး (1) ဦး
– ေက်ာင္းလံုး၀ဆက္မတက္သူ
– အသက္ (15- 30)နွစ္အတြင္းရွိသူ
– လစာညိွုနိွုင္း
– 1 လ (2) ရက္ပိတ္သည္။
– ေနစားျငိမ္းေနနိုင္သူ
– (တာေမြျမိဳ႕နယ္)တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ေခၚယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။

______ ဆက္သြယ္ေပးပါရန္ ______

☎️ဖုန္းျဖင္႕စံုစမ္းေမးျမန္းလိုပါက – 09 890 280 040, 09 972 080 220 သို႕ရုံးခ်ိန္အတြင္း (9:00- 5:00)
ဆက္သြယ္နိူင္ပါသည္။

📲 Viber ျဖင့္ CV ေပးပို႕ေလွ်ာက္ထားလိုပါက – 09 890 280 040 သို့ေပးပို႔ေလ်ွာက္ထားနိုင္ပါသည္။
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *