2019-05-29 14:37:38 ,မန္းေလးၿမိဳ႕ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးလု…

မန္းေလးၿမိဳ႕ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္း ျဖန္႔ခ်ီေရးကုမၸဏီတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ပါဝန္ထမ္းမ်ားအလိုရွိသည္။
1.Marketing Assistant – Female
-ဘြဲ႕ရ
-Marketing ျဖင့္ Diploma (or) Certificate ရရွိထားသူ ျဖစ္ရမည္။
-အသက္ ၂၂~၂၅ ၾကား
-လစာ ၂၀၀,၀၀၀ ~ ၃၀၀,၀၀၀ ၾကား
-Chinese လူမ်ိဳးျဖစ္ပါက ပိုသင့္ေတာ္သည္။
-လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ (၁)ႏွစ္ ရွိရမည္။

2.Marketing Executive – Female
-ဘြဲ႕ရ
-Auto CAD, Sketchup , V-ray အသံုးျပဳတတ္ရမည္။
-အသက္ ၂၂~၂၅ၾကား
-လစာ -၃၀၀,၀၀၀ ~ ၅၀၀,၀၀ဝၾကား
-ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ဖူးသူ ဆိုပိုအဆင္ေျပသည္။
-Long Term , Short Term sale မ်ားရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရမည္။
-Chinese လူမ်ိဳးျဖစ္ပါက ပိုသင့္ေတာ္သည္။

ဆက္သြယ္ရန္ -09750108883/09750108884

CV form တင္ရန္ (Viber) – 09750108883Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *