2019-05-29 10:35:55 , အင္တာဗ်ဳးရွိသည္။ မဂၤလာပါ JAS…

https://www.facebook.com/JASservicepage/photos/a.1694952907383441/2339734836238575/?type=3&theater🚨🚨🚨မနက္ျဖန္ အင္တာဗ်ဳးရွိသည္။🚨🚨🚨
🙏မဂၤလာပါ🙏 JAS Agency မွ တဆင့္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ Japan Nail Art Shop တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ပါ ၀န္ထမ္းမ်ား လိုအပ္ပါသည္။
👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇
09- 400 420 153 (Viber) ကို Microsoft Word File ျဖင့္ CV Form ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားေပးပါရန္……………..
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖… More
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *