2019-05-28 16:05:56 ,အလုပ္ေခၚစာ ~ Proposal Coordina…

အလုပ္ေခၚစာ ~ Proposal Coordinator – Male / Female (4 Posts) Urgent
ဘြဲ႔ရျပီးခါစ အေတြ႕အၾကံဳမရွိေသာသူမ်ားႏ်ွင့္ အဂၤလိပ္စာေကာင္းမြန္သူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ (ဘြဲ႕ေထာက္ခံစာ ရွိပါကလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္)
Proposal ေရးသားနည္းမ်ား အားလံုးသင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အမွန္တကယ္ အင္တာဗ်ဴးဝင္ႏိုင္သူမ်ားႏွင့္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားသာ ေလွ်ာက္ထားၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *