2019-05-28 10:25:11 ,>> အျမန္ ခန္႔ထားရန္ <…

>> အျမန္ ခန္႔ထားရန္ <<
Interview အျမန္ရွိပါသည္။
ေျမာက္ဒဂံု ေရႊပင္လံုအနီးရွိ Trading Companyတြင္ လုပ္ကိုင္ရန္

Regional Sale Supervisor – က်ား (၁)ဦး (Lower Myanmar)

– ဘြဲ႔ရ (သို႔မဟုတ္) ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္း
– အသက္ (၃၅)ႏွစ္ေအာက္
– Computer Word, Excel အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။
– နယ္ခရီးထြက္ႏိုင္ရမည္။
– Sale Supervisor အေတြ႔အႀကံဳ (၂)ႏွစ္ အထက္ရွိရမည္။
– လစာ – ၃သိန္း + ရက္မွန္ေၾကး + Incentives + +
– အလုပ္ခ်ိန္ မနက္ ၉နာရီ မွ ညေန ၅နာရီခြဲ
– တနဂၤေႏြ ႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ား ပိတ္သည္။

CV ေဖာင္မ်ား ေပးပို႔လိုပါက Viber – 09782712911 (သို႔မဟုတ္) mynewjobscv2@gmail.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ Phone 09782712911 သို႔ ဖုန္းဆက္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *