2019-05-28 08:00:36 ,၀န်ထမ်းအလိုရှိသည် – ဂျပန်နိုင…

၀န်ထမ်းအလိုရှိသည်

– ဂျပန်နိုင်ငံမှ လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့် အင်ဂျင်နီယာနှင့်သက်ဆိုင်သော ပုံဆွဲလုပ်ငန်းများကို (ရေရှည်) ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်သော ၀န်ထမ်း ကျား၊ မ(၁၀)ဦး နှင့် Junior Accountant ၀န်ထမ်း မ (၁) ဦး အလို ရှိသည်။
– လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ဂျပန်စာကိုကျွမ်းကျင်သည်အထိ သင်ယူရမည်၊၊(ရုံ
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *