2019-05-27 21:13:37 ,ဆက္ဆံေရးေကာင္းသူေတြရဲ႕ လ်ွိ႕ဝွက္ခ်က္ ၈ ခု – Motivsuccess

Zawgyi 🙋‍♂️ ၂၁ ရာစု (သို႔) ICT (Information, Communication & Technology) ေခတ္မွာ ေျပာဆိုဆက္ဆံေရး(communication) ဟာ အလြန္ကို အေရးပါလာပါတယ္။ 🗣🤝Communication Skills ေကာင္းျခင္းက ေနရာတိုင္းမွာ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 👥 ဒါေၾကာင့္ communication skills ကို တိုးတက္ေအာင္ ကူညီေပးနိုင္တဲ့…

ဆက္ဆံေရးေကာင္းသူေတြရဲ႕ လ်ွိ႕ဝွက္ခ်က္ ၈ ခု – Motivsuccess

၂၁ ရာစု (သို႔) ICT (Information, Communication & Technology) ေခတ္မွာ ေျပာဆိုဆက္ဆံေရး(communication) ဟာ အလြန္ကို အေရးပါလာပါတယ္။ Communication Skills ေကာင္းျခင္းဟာ …


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *