2019-05-27 14:27:46 ,ဝန္ထမ္း အျမန္ အလိုရွိပါသည္ Po…

ဝန္ထမ္း အျမန္ အလိုရွိပါသည္

Position – Project Engineer (Male- 2 posts)
. BE(Mechanical) graduated ျဖစ္ရမည္
. Auto CAD and Microsoft office ကၽြမ္းက်င္ရမည္
. Experience 3-4 years ရွိရမည္
. ကားေမာင္းတတ္ရမည
. Salary – Nego(Base on your experience)

Contact Phone – 09791945835 သို႔ Viber ျဖင့္လည္းေကာင္း yuanyuan.aung@gmail.com သို႔လည္းေကာင္း CV Form တင္ႏိုင္ပါသည္Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *