2019-05-27 11:35:55 ,'' သန္႔ရွင္းေရး (Cle…

'' သန္႔ရွင္းေရး (Cleaner) အျမန္အလိုရွိသည္။''
အင္တာဗ်ဴးအခ်ိန္ – ၂၅. ၅. ၂၀၁၉ (စေနေန ့) ေန့လည္ ၁၂ နာရီ

၁) သန္႕ရွင္းေရး (Cleaner ) – မိန္းကေလး (၁)ဦး
– အသက္ ၃၀ ပတ္၀န္းက်င္
– သန္႕ရွင္းေရးလုပ္ဖူးသူ
(မွတ္ခ်က္- လံုး၀မလုပ္ဖူးသူမ်ားလည္းေလ်ွာက္ထားနိုင္သည္။)
– လစာ -120,000
– အလုပ္ခ်ိန္ ၈း၃၀- ၅း၃၀
– ေျမာက္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္တြင္လုပ္ကိုင္ရန္ ေခၚယူျခင္းျဖစ္သည္။
– ထက္မာန္- ေဆးခန္း (ေျမာက္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္) တြင္တာ၀န္
ထမ္းေဆာင္ရန္ေခၚယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ေပးပါရန္ …

09 423 604 038 ☎️သို႕အခ်ိန္မေရြးဖုန္းဆက္ေမးျမန္းနိုင္သည္။

လူကိုယ္တိုင္လာေလ်ွာက္ထားလိုပါက – အမွတ္ ထ (၁၈၄/၁၈၅)၊ ရာဇာဓိရာဇ္လမ္း၊ ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း။ (တံတားျဖဴမွတ္တိုင္အနီး)

{ ေလ်ွာက္ထားလိုသူမ်ား – ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းႏွင့္အတူ မွတ္ပံုတင္၊ ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာ၊ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမိတၱဴ တို႕ျဖင့္ပူးတြဲေလ်ွာက္ထားရန္ }

😊ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်.. သာယာေသာေန႕ေလးျဖစ္ပါေစ။
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *