2019-05-25 16:44:25 ,{ That Right Road Agency …

{ That Right Road Agency မွတဆင့္ေခၚယူေနျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ၀န္ေဆာင္ခ(လံုး၀) အခမဲ့ပါခင္ဗ် ။ }

🏵 Interview အျမန္၀င္ႏိုင္သူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

1. Marketing Manager – ေယာက်ားၤေလး/ မိန္းကေလး (၁) ဦး

– ဘြဲ႔ရ

– အသက္ ၂၅ – ၃၅ ႏွစ္ အတြင္း

– English 4 skill ကၽြမ္းက်င္

– Computer (Word, Excel, Email, Internet) ကၽြမ္းက်င္

– Marketing Manager ပိုင္းျဖင့္လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ (၂) ႏွစ္

– လစာညွိႏႈိင္းေပးမည္။

– အလုပ္ခ်ိန္ ~ 9:00 AM to 5:30 PM

– ပိတ္ရက္ ~ Saturday ေန႔တစ္၀က္ + Sunday + Public Holiday Off

– ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ရွိ (FMCG) တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ေခၚယူျခင္းျဖစ္သည္။

2. Stock Controller – မိန္းကေလး (၁) ဦး

– ဘြဲ႔ရ

– အသက္ ၂၅ – ၃၅ ႏွစ္ အတြင္း

– POS System ပိုင္းျဖင့္ အေတြ႕အႀကံဳရွိသူ

– Computer (Word, Excel, Email, Internet) ကၽြမ္းက်င္

– Stock Controller ပိုင္းျဖင့္လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ (၂) ႏွစ္

– လစာညွိႏႈိင္းေပးမည္။

– အလုပ္ခ်ိန္ ~ 9:00 AM to 5:30 PM

– ပိတ္ရက္ ~ Saturday ေန႔တစ္၀က္ + Sunday + Public Holiday Off

– ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ရွိ (FMCG) တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ေခၚယူျခင္းျဖစ္သည္။

3. HR Executive – မိန္းကေလး (၁) ဦး

– ဘြဲ႔ရ

– အသက္ ၂၅ – ၃၅ ႏွစ္ အတြင္း

– HR Certificate ရရွိထားသူ

– English 4 skill ကၽြမ္းက်င္

– Computer (Word, Excel, Email, Internet) ကၽြမ္းက်င္

– HR ပိုင္းျဖင့္လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ (၃) ႏွစ္

– လစာညွိႏႈိင္းေပးမည္။

– အလုပ္ခ်ိန္ ~ 9:00 AM to 5:30 PM

– ပိတ္ရက္ ~ Saturday ေန႔တစ္၀က္ + Sunday + Public Holiday Off

– ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ရွိ (FMCG) တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ေခၚယူျခင္းျဖစ္သည္။

4. Senior Accountant – မိန္းကေလး (၁) ဦး

– ဘြဲ႔ရ

– အသက္ ၂၅ – ၃၅ ႏွစ္ အတြင္း

– LCCI Level – I, II, III Certificate ရရွိထားသူ

– English Basic ကၽြမ္းက်င္

– Computer (Word, Excel, Email, Internet) ကၽြမ္းက်င္

– Senior Accountant ပိုင္းျဖင့္လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ (၃) ႏွစ္

– လစာညွိႏႈိင္းေပးမည္။

– အလုပ္ခ်ိန္ ~ 9:00 AM to 5:30 PM

– ပိတ္ရက္ ~ Saturday ေန႔တစ္၀က္ + Sunday + Public Holiday Off

– ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ရွိ (FMCG) တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ေခၚယူျခင္းျဖစ္သည္။

______ ဆက္သြယ္ေပးပါရန္ ______

📲 ဖုန္းျဖင္႕စံုစမ္းေမးျမန္းလိုပါက – 09 40 30 475 42, 09 9720 80 220 သို႕ရုံးခ်ိန္အတြင္း(9:00- 5:00)ဆက္သြယ္နိူင္ပါသည္။

📩 Viber ျဖင့္ CV ေပးပို႕ေလွ်ာက္ထားလိုပါက – 09 9720 80 220,

09 40 30 475 42

📧 Email ျဖင့္ CV ေပးပို႔ေလ်ွာက္ထားလိုပါက – thatrightroadagency@gmail.com သို့ေပးပို႔ေလ်ွာက္ထားနိုင္ပါသည္။

🌈 ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်.. သာယာေသာေန႕ေလးျဖစ္ပါေစ။
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *