2019-05-25 11:11:32 ,အေတြ ့အျကဳံ မရွိသူမ်ား နွင့္ ဆ…

အေတြ ့အျကဳံ မရွိသူမ်ား နွင့္ ဆယ္ တန္း မေအာင္ျမင္သူမ်ား အလုပ္ မရေသးလုိ ့ စိတ္ ပူေနသူမ်ား အတြက္ အခြင့္ အလမ္း

Mobile Phone Accessories Wholesale
အေရာင္း ၀န္ထမ္း မိန္းကေဘး (၁၀) ဦး အလုိရွိသည္
location – Yuzanza Plaza

(26.5.2019) Sunday အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည

Viber : 099 67 67 07 08 ( CV ပုိိ့ရန္)
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *