2019-05-24 13:07:59 ,မဂၤလာပါ JAS Agency မွ တဆင့္ ေ…

🙏မဂၤလာပါ🙏
JAS Agency မွ တဆင့္ ေအာက္ပါ ၀န္ထမ္းမ်ား လိုအပ္ပါသည္။

👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇

အေရွ႕ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ Trading Company အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္ 8ခြဲ မွ ညေန 5ခြဲ နာရီ ( တနဂၤေႏြ + အစိုးရပိတ္ရက္ )

09- 400 420 153 (Viber) ကို Microsoft Word File ျဖင့္ CV Form ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားေပးပါရန္……………..


ေလွ်ာက္ထားလိုပါက ေလွ်ာက္လိုေသာ ရာထူး CV ၊ ဓါတ္ပံု(1)ပံု တို႔အား ေအာက္ပါ Viber (သို႔မဟုတ္) Email မွတဆင့္ ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

Job Aphrodite Service
📲Viber : 09 400 420 153
📲Email : jobaphrodite10@gmail.com
📲Hot Line : 09 400 420 153
Phone : 09 7777 600 15 , 09 697551552
#(ရံုးခ်ိန္အတြင္းဆက္သြယ္ေပးပါ)

https://www.facebook.com/JASservicepage/
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *