2019-05-24 12:27:10 ,#မိုးရာသီအထူးအစီစဥ္အေနျဖင္႔ #D…

#မိုးရာသီအထူးအစီစဥ္အေနျဖင္႔ #Diploma_In_HR ျကားရက္သင္တန္းေလးကို 99,000 က်ပ္ျဖင္႔တက္ေရာက္နိုင္မည္႔အခြင္႔ေရး

ျကားရက္တန္းခြဲမဖြင္႔ဘူးလား လို႔ေမးေနတဲ႔မိတ္ေဆြတို႔ အတြက္
June 14 ရက္မွာဖြင္႔လွစ္မည္႔တန္းခြဲသစ္ကိုတက္ေရာက္ျပီး 75%
Discounts ရယူလိုက္ပါ. .

(Promotion ကာလ ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုး. . . Promotion…Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *